BETTER SAFE THAN SORRY!

Nieuwberichten, tips en weetjes


Wij houden u steeds op de hoogte van belangrijke aankondigingen in de wetgeving, waarschuwingen en interessant verzekeringsnieuws, alsook leuke weetjes en kantoornieuws.


Je autoverzekering op naam van je ouders zetten...

dit riskeer je!

10/01/2019 | Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)


Een (verplichte) autoverzekering is voor jonge automobilisten een dure aangelegenheid. Men probeert hieraan dan ook wel eens te ontsnappen door de polis op naam van iemand anders (zo bv. een ouder) te zetten. Dit vonnis toont aan dat je dat maar beter niet doet.


Een jongeman wilde een autoverzekering afsluiten. Geconfronteerd met de kostprijs daarvan werd de moeder van de jongeman uiteindelijk opgegeven als ‘de gebruikelijke bestuurder’. Het gevolg hiervan was dat de verzekeringspremie heel wat lager kwam te liggen. Een tijdje later had de jongeman een ongeval met de wagen. De verzekeraar, die erachter kwam dat de moeder geenszins de gebruikelijke bestuurder was, vroeg aan de rechtbank om de polis nietig te verklaren.

 

Wat besliste de rechtbank?

De verzekeraar kreeg van de rechtbank gelijk. Hierbij wees de rechtbank er op dat een verzekeringnemer verplicht is om aan de verzekeraar de gegevens mee te delen die een invloed kunnen hebben op de beoordeling van het risico. In dit geval voldeed de verzekeringsnemer daaraan niet. Meer bepaald werd de identiteit van de gebruikelijke bestuurder van de wagen verzwegen en werd zelfs een ‘valse’ naam opgegeven.

 

Dus…

Hoewel een autoverzekering voor een jonge bestuurder heel wat geld kost, probeer je dit maar beter niet te omzeilen. Geef op het moment dat je de verzekering aangaat duidelijk en waarheidsgetrouw aan wie er met de auto zal rijden. Als je dat niet doet en ‘liegt’ riskeer je dat de verzekering nietig wordt verklaard. Raak je betrokken bij een verkeersongeval dan riskeer je niet verzekerd te zijn en de schade zelf te mogen ophoesten. Gaf je onopzettelijk verkeerde informatie dan kan het gebeuren dat de verzekeraar maar een deel van een eventuele schade vergoedt.

 

Pol Brugge, 6 juni 2008, RW, 2011-12, 538

Fietser van links: Wie is aansprakelijk?

6 december 2019 (bron GoCar)


Fietsers rijden wel eens op het fietspad langs de verkeerde kant van de weg. Een vonnis van de politierechtbank te Mechelen verduidelijkt wie er in dat geval aansprakelijk is bij een ongeval.


Wat was er gebeurd?


Een automobilist kwam uit een ondergrondse parking gereden op een rijbaan met aan weerskanten een fietspad. Hij stopte aan het fietspad en keek naar links. Toen daar geen fietser aankwam reed hij door. Hierbij had hij een aanrijding met een fietser die … van rechts kwam.  De wagen raakte hierbij beschadigd. Naderhand ontstond er een discussie over wie aansprakelijk was voor het ongeval.


Wat besliste de rechter?


De rechter meende dat zowel de bestuurder als de fietser elk voor 50 % aansprakelijk waren voor het ongeval. De fietser had namelijk het verkeerde fietspad genomen. Hij had het pad moeten nemen aan de andere kant van de weg. Anderzijds was er volgens de rechter ook sprake van een fout van de autobestuurder. Die had nu eenmaal ook naar rechts moeten kijken (en niet alleen naar links) toen hij aan het fietspad kwam. Door uit de ondergrondse parking te komen en de rijbaan op te willen rijden deed de bestuurder nu eenmaal een maneuver en moest hij voorrang verlenen.


Wat te onthouden?


Een fietser dient in principe te rijden op het fietspad rechts in de rijrichting. Een fietspad mag alleen in twee richtingen gebruikt worden als het gaat om een tweerichtingsfietspad. Een fietser die op het verkeerde fietspad rijdt kan (deels) aansprakelijk zijn voor de schade die hij aan een auto toebrengt. Als automobilist die het fietspad oversteekt dien je zowel naar rechts als naar links te kijken.


Rookmelders zijn verplicht in woningen om conform te zijn.

30 november 2019 (bron Wonenvlaanderen)


Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Vooral als er 's nachts brand uitbreekt, is het risico om niet tijdig wakker te worden groot. Rookmelders vormen dan ook een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Daarom verplicht de Vlaamse overheid de aanwezigheid van rookmelders in (huur)woningen.


Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt moet sinds 1 januari 2013 rekening houden met een aantal verplichtingen over het plaatsen van rookmelders. Vanaf 1 januari 2020 gelden deze verplichtingen voor alle Vlaamse woningen.


Welke zijn de Vlaamse rookmeldersverplichtingen? Aan welke criteria moeten rookmelders beantwoorden? Hoe een rookmelder installeren?...


Dit leest u op deze pagina.


Rijden in de winter : 4 minder bekende overtredingen.

18 november 2019 (bron GoCar)


Winterse omstandigheden vragen winterse voorbereidingen en wie de tijd daar niet voor wil nemen en de politie tegenkomt, riskeert één of meerdere boetes… Een overzicht!


1. Maak je ruiten en spiegels ijs- en sneeuwvrij


De voorruit, zijruiten en achterruit moeten vrijgemaakt zijn alvorens je de weg opgaat. Wie dat niet doet, riskeert 116 euro boete (tweedegraadsovertreding). Voor zijspiegels geldt hetzelfde, al ligt het boetetarief lager (58 euro, eerstegraadsovertreding).


2. Maak je dak sneeuwvrij


Niet alleen de ruiten en de spiegels maar ook op het dak van het voertuig moet sneeuwvrij zijn voor je vertrekt. Dit om te voorkomen dat de sneeuw loskomt tijdens het rijden en zo het zicht van de wagens achter je belemmert. De boete bedraagt 116 euro.


3. Maak de lichten vrij


Logisch: als je lichten bedekt zijn met sneeuw of ijs, zullen ze veel minder efficiënt hun werk doen en misschien zelfs helemaal niet zichtbaar zijn. Boete: 58 euro.


4. Maak de kentekenplaat vrij


Last but not least, zorg ervoor dat zowel je nummerplaat vooraan als die achteraan steeds goed leesbaar zijn. Wie daar niet in slaagt en betrapt wordt, zal 116 euro moeten betalen.


Wanneer maak je deel uit van 'plaatselijk verkeer'?

17 oktober 2019 (bron GoCar)


Sommige automobilisten maken wel eens gebruik van straten die eigenlijk alleen toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer. Nochtans kan hen dat duur te staan komen. Welke risico’s loop je?


Wat is plaatselijk verkeer?


In de Wegcode staat een bepaling die aangeeft wat plaatselijk verkeer juist is. Het gaat meer bepaald om bewoners van de straat en hun bezoekers. Ook leveranciers van de bewoners mogen bijvoorbeeld door de straat rijden, net als bussen van de lijn. Je bent dus geen plaatselijk verkeer als je gewoon door de straat wil rijden omdat dit je reisweg inkort of omdat je de straat wil gebruiken om een file te vermijden.


Je riskeert een boete


Als je geen plaatselijk verkeer bent en de straat in kwestie toch inrijdt, dan riskeer je een boete. Weet overigens dat het zeer geregeld gebeurt dat er politiecontroles zijn in straten die enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer.


En bij een verkeersongeval?


Als je in de straat in kwestie betrokken raakt bij een verkeersongeval riskeer je daar ook nog eens deels of volledig aansprakelijk voor te worden gesteld. Bij een discussie over de aansprakelijkheid zal men namelijk nagaan of het ongeval niet te wijten was aan de specifieke en ter plaatse gekende situatie van de straat. Is dat zo en gebeurde het ongeval doordat je die situatie niet kende, dan bestaat de kans dat hierdoor je aansprakelijkheid (mee) in het gedrang komt.